Regulamin

REGULAMIN PLANETA 70 SPA

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Planeta 70 SPA, zwanej dalej “SPA”.
 2. Przed przystąpieniem do masażu/zabiegu należy zapoznać się z listą przeciwwskazań do wykonania masażu/ zabiegu. W razie wątpliwości zaleca się konsultację z lekarzem. 
 3. Zakup usług z oferty SPA , a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Gości chcących korzystać ze SPA, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji zabiegów, dzięki czemu odbędą się one w najbardziej dogodnym dla nich terminie.
 5. Goście korzystający z zabiegów SPA otrzymują przed przystąpieniem do zabiegu bieliznę jednorazową, klapki oraz szlafrok. Szlafrok użyczany jest Gościom tylko na czas pobytu w SPA i podlega zwrotowi. Po zakończeniu zabiegów szlafrok należy pozostawić w szatni SPA.
 6. Goście hotelowi korzystający ze SPA mogą obciążyć swój rachunek hotelowy za wszystkie zakupione usługi i produkty. Pozostali Goście zostaną poproszeni o uregulowanie płatności za wybrane usługi po zakończonym zabiegu.
 7. Prosimy o przybycie do SPA co najmniej 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zabiegu, aby przygotować się do niego i dopełnić niezbędnych formalności.
 8. W razie spóźnienia czas zabiegu zostanie skrócony, jednakże jego cena nie podlega zmniejszeniu.
 9. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Gość może skorzystać z usług pod warunkiem wolnych miejsc.
 10. Aby nie zakłócać relaksującej atmosfery SPA prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych przed opuszczeniem strefy recepcji.
 11. SPA jest strefą ciszy i relaksu. Personel SPA ma prawo wyprosić Gości, którzy nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób powodować będą dyskomfort u innych Gości korzystających ze SPA.
 12. Zalecamy przybycie do SPA bez biżuterii oraz przedmiotów wartościowych. W innym przypadku zostaną Państwo poproszeni o zdjęcie biżuterii przed zabiegiem. SPA nie odpowiada za biżuterię i inne przedmioty wartościowe pozostawione w gabinecie lub szatni.
 13. Przed przystąpieniem do zabiegu Gość zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Profilu Gościa, aby terapeuta wykonujący zabieg mógł dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach i dostosować zabieg do indywidualnych wymagań Gościa.
 14. Palenie papierosów i spożywanie alkoholu są zabronione na terenie obiektu.
 15. Odradza się spożywanie alkoholu na kilka godzin przed zaplanowanym zabiegiem.
 16. SPA zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 17. Młodzież do lat 16 może korzystać z usług tylko za zgodą i w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 18. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia spowodowane przez niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 19. SPA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach czy na terenie SPA.
 20. Zaleca się przebranie w kabinie przebieralni i pozostawienie rzeczy osobistych w szafkach. Kluczyk do szafki należy przypiąć do nadgarstka.
 21. Goście korzystający ze strefy SPA są zobowiązani do zmiany stroju na dzienny w celu skorzystania z hotelowej restauracji.
 22. Prosimy o zgłaszanie Personelowi SPA wszelkich nieprawidłowości, usterek, uwag, które mogą mieć wpływ na eksploatację SPA i jakość świadczonych usług.
 23. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych prosimy o stosowanie się do powyższych reguł.

PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA MASAŻU/ZABIEGU NA CIAŁO:

 • podwyższona temperatura ciała, gorączka
 • menstruacja, 
 • padaczka
 • osłabienie lub wyczerpanie po przebytej infekcji wirusowej
 • stany zapalne w zaostrzonym stadium
 • wczesne stany po zabiegach operacyjnych, 
 • świeże stany pourazowe (złamania, zwichnięcia)
 • hemofilia, możliwość wystąpienia krwawienia, krwotoku
 • ciąża
 • zmiany dermatologiczne, stany zapalne, ropne, alergiczne skóry, infekcje skórne
 • niewydolność krążeniowo – oddechowa i wady serca, obrzęki pochodzenia sercowego
 • nieuregulowane nadciśnienie (leczone, wyrównane nie jest przeciwwskazaniem)
 • zaawansowana miażdżyca naczyń obwodowych, zakrzepica żył, tętnic, żylaki
 • obrzęk w wyniku ostrych stanów zapalnych, zapalanie naczyń chłonnych
 • astma, gruźlica, ostry obrzęk płuc
 • ostra zakrzepicę żylna, 
 • ostra neuropatia
 • niewydolność wątroby i nerek
 • ciąża
 • choroby układu sercowo-naczyniowego, wszczepiony rozrusznik serca
 • jaskra
 • zaawansowana cukrzyca, 
 • zaburzenia krzepliwości krwi (zwłaszcza u stosujących przewlekle środki przeciwkrzepliwe, przeciwbólowe oraz sterydy)

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY WELLNESS

 1. Strefa Wellness Planeta 70 obejmuje saunę fińską, jacuzzi oraz tężnię solankową.
 2. Do strefy Wellness nie wolno wchodzić po spożyciu alkoholu, na czczo lub po zbyt obfitym posiłku.
 3. Przed skorzystaniem z strefy Wellness korzystający powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 4. Przed skorzystaniem ze strefy Wellness należy zapoznać się z listą przeciwwskazań .W razie wątpliwości zaleca się konsultację z lekarzem. 
 5. Korzystanie ze strefy Wellness odbywa się na własną odpowiedzialność.
 6. Na terenie strefy Wellness można przebywać wyłącznie w godzinach jej otwarcia.
 7. Strefa Wellness to strefa ciszy. W trosce o Państwa relaks prosimy o nie przynoszenie ze sobą telefonów komórkowych lub ich wyłączenie.
 8. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, będą wypraszane z strefy Wellness.
 9. Goście spoza hotelu mogą korzystać ze strefy Wellness za odpowiednią opłatą, uiszczoną przed wejściem na teren strefy, według obowiązującego cennika.
 10. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po konsultacji z lekarzem.
 11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia przez nieodpowiednie, niedostosowane korzystanie z atrakcji strefy Wellness.
 12. W przypadku złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić strefę Wellness i w razie konieczności poinformować o tym obsługę.
 13. Zabrania się zachowań zagrażających zdrowiu i życiu osób korzystających ze strefy Wellness.
 14. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

SAUNA FIŃSKA – SUCHA

Sauna fińska jest pomieszczeniem wykonanym z drewna lub wyłożonym w całości drewnem. Piec nagrzewa pomieszczenie do temperatury 80-100°C, a kamienie umieszczone na szczycie pieca i odpowiednio polewane (chochelką) zapewniają wytwarzanie pary, a przez to chwilową wilgotność rzędu 25% i odczucie większego ciepła.

 • Kąpiel w saunie fińskiej Goście odbywają na własne ryzyko; osoby, które nie są pewne, czy ich stan zdrowia nie stanowi przeszkody dla tego typu zabiegów-powinny skorzystać z porady lekarza.
 • Zabronione jest dotykanie wszelkich rozgrzanych elementów w kabinie, czy też manipulowanie przy instalacji elektrycznej.
 • Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe i plastikowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 • Przed wejściem do sauny lub jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem.
 • Do kąpieli w saunie Gość otrzymuje ręcznik, którym należy owinąć ciało.
 • Jeden cykl kąpieli w saunie trwa około 25 minut: 8-12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8-12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut).
 • W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania należy w ostatnich minutach przebywanie w saunie w pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 • W każdym etapie należy dbać o dobre przegrzanie ciała i dostateczne jego wychłodzenie.
 • Stosować stopniowe ochłodzenie organizmu, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5-1 l) wód mineralnych lub soków.
 • Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 • W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

Wskazania do korzystania z sauny fińskiej:
Stosowanie sauny prowadzi do odnowy biologicznej organizmu człowieka i jest formą profilaktyki prozdrowotnej. Jej podstawowe działania to: poprawa wyglądu skóry, rozluźnienie mięśni, oczyszczenie ciała, zwiększenie odporności. Zawsze przed skorzystaniem z sauny należy przede wszystkim skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania do korzystania z sauny fińskiej:

 • choroby skóry o przebiegu ropnym, z owrzodzeniami,
 • padaczka i stany psychotyczne, 
 • ostre stany gorączkowe, 
 • skłonność do krwawień, 
 • schorzenia przewlekłe 
 • gruźlica, 
 • choroba nowotworowa, 
 • choroby nerek, wątroby 
 • niedokrwistość, 
 • ostre i przewlekłe choroby zakaźne oraz stwierdzone ich nosicielstwo, 
 • ciąża, 
 • choroby żył, 
 • zakrzepy, zakrzepowe zapalenia, w wywiadzie zator
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, takie jak nadczynność gruczołu tarczowego, obrzęk śluzowaty oraz niedomogi kory nadnerczy, 
 • choroby układu krążenia, w tym stabilna i niestabilna choroba wieńcowa, 
 • stany po przebytym zawale mięśnia sercowego, 
 • stany po wylewach krwawych, 
 • uogólniona miażdżyca, 
 • zrostowe schorzenia naczyń krwionośnych oraz zakrzepowe zapalenie żył,
 • choroby reumatyczne w okresie zaostrzenia, 
 • jaskra i inne choroby oczu. 
 • Z sauny fińskiej nie powinny korzystać dzieci. 

JACUZZI

Jacuzzi inaczej zwane wanną z hydromasażem, mieści max. 6 osób w jednym czasie. Posiada system sterowania temperaturą (do 40°C), oraz pęcherzykami powietrza, pozwalając na regulację nasilenia bąbelków. W sterowaniu znajduje się również system samo-filtracji, co powoduje, że woda jest zawsze czysta. Dodatkowo woda jest badana przez pracownika SPA codziennie pod kątem poziomu pH i chloru, a w razie potrzeby natychmiast zmieniana.

 • Kąpiel w jacuzzi powinna odbywać się w stroju kąpielowym.
 • Wejście do wanny jacuzzi może odbywać się wyłącznie od strony schodów.
 • Podczas wychodzenia czy też wchodzenia do wanny jacuzzi należy zachować ostrożność.

Wskazania do korzystania z jacuzzi:
Jacuzzi swoją popularność zawdzięcza wielu zaletom zdrowotnym. 10-15-minutowa kąpiel w ciepłej (ok. 40°C ) wodzie z bąbelkami znakomicie niweluje stres i relaksuje, ale również pozytywnie wpływa na krążenie krwi, rozluźnia mięśnie, wygrzewa stawy, poprawia stan skóry i przyspiesza przemianę materii. Zaleca się ją osobom zmęczonym, zestresowanym, z obniżonym ciśnieniem krwi, bólami pourazowymi, bólami kręgosłupa, mięśni i stawów, niektórymi problemami skóry, cellulitem, nadwagą i problemami metabolicznymi. Kąpiel w jacuzzi jest też korzystna po wizycie w saunie.

Przeciwwskazania do korzystania z jacuzzi:

 • stany zapalne skóry, 
 • grzybice, 
 • nadciśnienie, 
 • obniżona krzepliwość krwi, 
 • choroby nerek, 
 • infekcje dróg moczowych, 
 • zapalenie pęcherza, 
 • choroby przewlekłe, 
 • choroby układu krążenia, 
 • cukrzyca, 
 • żylaki, 
 • otwarte rany, 
 • menstruacja, 
 • niestabilność kręgosłupa,
 • uczulenie na chlor

TĘŻNIA SOLANKOWA

Tężnia solankowa jest konstrukcją, wykonaną z drewna sosnowego lub świerkowego, która wyposażona jest w pompę rozprowadzającą solankę po specjalnie rozmieszczonych wiciach tarniny. Rozlokowana w ten sposób solanka wytwarza w powietrzu aerozol, dzięki któremu powietrze zostaje nasycone jodem oraz bromem, a także szeregiem dobroczynnych dla organizmu mikro-elementów, takich jak magnez, sód oraz żelazo.

Wskazania lecznicze:
Korzystanie z takich kuracji jest szczególnie wskazane dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, osób w czasie rekonwalescencji po ostrej chorobie, pracujących w znacznym zapyleniu i wysokiej temperaturze, palaczy. Wskazania lecznicze tężni to przewlekłe i nawracające stany zapalne układu oddechowego, alergie, także alergie skóry i choroby tarczycy.

Przeciwwskazania do korzystania z tężni solankowej:

 • stan świeżo po przebytym zawale mięśnia sercowego, 
 • choroby nowotworowe, 
 • ostre choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą ciała, 
 • niewydolność naczyń wieńcowych serca, zwłaszcza u pacjentów z niskim ciśnieniem krwi, 
 • ciężkie choroby płucne, 
 • nadwrażliwość na jony zawarte w solance, 
 • nadczynność tarczycy, 
 • ciężkie choroby skórne. 

Życzymy miłego pobytu w Planeta 70 SPA.